Tuesday, June 17, 2008

Invalid OLEVERB structure. Error source: Microsoft Data Transformation Services (DTS) Package

När man flytta DTS paket till en ny SQL 2005 server så har jag sett detta felet några gånger. Felet beror på att kontot som kör SQLAgenten inte har rättigheter att skapa skript i foldern C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools. Genom att slå på loggningen på paketet så syns detta tydligt. Microsoft SQL-DMO (80004005): [SQL-DMO]CreateFile error on 'Servernamn.Databas.LOG'.
Meningen är förmodligen att man inte skall köra DTS i 2005 så därför blir inte denna rättighet korrekt vid installationen.

No comments: