Monday, June 9, 2008

Exception from HRESULT: 0xC0010014 (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap

Varför går det inte att editera Maintenance jobb? När man väljer edit så får man felet Exception from HRESULT: 0xC0010014 (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap Grottade ett tag och efter att har registrerat om dts.dll till 32 bitars versionen så fungerar det. Nått blir mismatch när man kör på en 64 bitars SQL. regsvr32 "c:\ProgramFiles(x86)\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\dts.dll"

Why can I not edit the Maintenance jobs? When I chose edit I recive error Exception from HRESULT: 0xC0010014 (Microsoft.SqlServer.DTSRuntimeWrap. After some research it looks like it has something to do with the 64 bit SQL. I registred the dts.dll from the 32 bit folder and after that it works well. regsvr32 "c:\ProgramFiles(x86)\Microsoft SQL Server\90\dts\binn\dts.dll"

No comments: