Wednesday, December 10, 2008

Transaktionsloggen går inte att minska!

Det är inte ovanligt att transaktionsloggen kan vara lite svår att hantera. Oftast går det dock att lösa. Men det kan hända att den är omöjlig att minska ner trots alla kända trix. Då finns det en nödlösning att ta till. Lösningan är att göra Detach på databasen och sedan döpa om loggfilen. Sen Attacha man den igen fast utan transaktion loggen. Då skapas det en ny från skratch. Voila! Loggen är nu bara någon mb stor.

No comments: