Tuesday, March 24, 2009

Fulltext Indexing Pausar

Fulltextindexeringen pausar vilket man inte vill. Detta orsakar en fördröjning när klienten skall söka med den. En lösning på detta problem kan vara att den försöker gå ut på Internet för att verifiera, detta kan man sätta av med kommandot sp_fulltext_service 'verify_signature', 0; Läs mer här:
http://support.microsoft.com/kb/915850

Thursday, March 12, 2009

The Distributed Transaction Coordinator service terminated with service-specific error 3221229584

During a cluster maintenance where I removed one of the cluster nodes from the cluster and installed the SQL server as a standard standalone server I went in to problem to start the MSDTC. I got the specified error described above. It was quite simple to find out the solution. When paging thru the Registry I finded a path to the MSDTC log pointing to the old Qorum disk in the cluster. Just change this path and it works fine afterwards.