Saturday, March 15, 2008

Error 29109:

Error 29109: Team Foundation Report Server Configuration: Report Server Configuration encountered an unknown problem

Höll på med uppgradering utav Team Foundation Service idag och då dök detta problem upp. Lösningen var simpel när man väl viste vad det var. Det var helt enkelt frågan om en timeout när installations programmet skulle komma åt SQL Reporting Services. Genom att starta http://localhost/reports vilket tog flera minuter, så kompilerade man sidan igen och Installationsprogrammet kunde sedan gå vidare. Vad enkla felen kan vara ibland.

Man kom inte långt förrän nästa fel uppstod :-)

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2008 Team Foundation Server\Tools\TfsDb.exe"
upgrade /server:"servername" /property:"TFS_SERVICE_ACCOUNT=NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE;TFS_REPORTING_ACCOUNT=,DOMAIN\TFS;LCID=1033;VSTF_AS_INSTANCE=DATABASESERVERNAME;VSTF_AS_DATABASE=TFSWarehouse;VSTF_AS_ACCOUNT=" /showui:263404' returned non-zero value: 100.

Vad berode detta fel på då? Jo det var så enkelt att det fans XML filer för Analysis Server som dels inte innhöll något data, dels var det några som var korrupta. Detta syns inte via det grafiska verktyget under uppgraderingen utan man fick köra samma kommando som flemedelandet ovan i kommandotolken så kunde man enkelt se vad det stannade på. Jag undrar varför man inte loggar detta så man lättare kunde ta reda på vad det var som var fel?

No comments: