Wednesday, October 31, 2007

Database Ownern

Fick ett intressant fel när jag skulle välja egenskaper på en databas. En stor dialogruta sade att:

Property Owner is not available for Database '[DBNAMET]'. This property may not exist for this object, or may not be retrievable due to insufficient access rights. (Microsoft.SqlServer.Smo)

Efter lite antydningar från några artiklar på nätet så beror det på att OWNERN saknas på databasen. Efter att ha gjort en select på sysdatabases så såg jag att värdet var NULL. För att rätta till felet så är det bara att sätta en ny owner med SP_Changedbowner. Felet visar sig bara i 2005, inte i 2000 då man fortfarande kan välja egenskaper. Där emot blir kan man inte använda tex SP_Helpdb på databasen.

Kontentan utav detta är att se till att rätt user är owner på databasen efter installation. Det är lätt hänt att en utvecklare eller konsults konto blir borttaget och då få man dessa problem.

No comments: