Friday, December 12, 2008

The SQL Server failed to initialize VIA support library [QLVipl.dll].

Råkade ut för ett delikat fel på ett kluster. Utan att jag vet varför så kunde inte SQL starta efter en failover. Följande kunde man hitta i loggen:

Error: 26055, Severity: 16, State: 1.
The SQL Server failed to initialize VIA support library [QLVipl.dll]. This normally indicates the VIA support library does not exist or is corrupted. Please repair or disable the VIA network protocol. Error: 0x7e.
Error: 17182, Severity: 16, State: 1.
TDSSNIClient initialization failed with error 0x7e, status code 0x60.
Error: 17182, Severity: 16, State: 1.
TDSSNIClient initialization failed with error 0x7e, status code 0x1.
Error: 17826, Severity: 18, State: 3.
Could not start the network library because of an internal error in the network library. To determine the cause, review the errors immediately preceding this one in the error log.
Error: 17120, Severity: 16, State: 1.
SQL Server could not spawn FRunCM thread. Check the SQL Server error log and the Windows event logs for information about possible related problems.

Mycket märkligt då VIA protokollet är disablat default vid installation. Men mycket riktigt så stod det enablat i Configuration Managern. Enkelt, bara att ändra då eller? Jag gjorde det men fick samma fel. Vad är det nu tänkte jag efter tredje försöket och omstart av hela klustret. Efter tips från Microsoft så har jag nu lärt mig att protokollen går bara ändra om man kör följande kommando först.

cluster res "SQL Server" /removecheck: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLSERVER"

Ändra i Confguration Managern…

cluster res "SQL Server" /addcheck: "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQLSERVER"

Trots sin ganska goda erfarenhet av kluster så va detta en nyhet för mig. Kul att lära sig nått nytt. Frågan är bara hur hade protokollet ändrats?? Jag vet ju att det har varit korrekt innan då jag installerat det.

No comments: