Tuesday, November 10, 2009

Faila över diskar i Windows kluster fungerar inte

Vid en failover kommer inte diskarna igång på den andra noden. Lösningen kan vara att disksignaturerna har försvunnigt från registret på den felande noden. Titta i clusterloggen om liknande felet nedan finns:
ERR Physical Disk : Online: Unable to open ClusDisk signature key 5d1005cb. Error: 2

Om så är fallet så titta i registret under HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClusDisk\Parameters\Signatures
Finns inte signaturen där så lägg till den. Lägg sedan till ett stringvärde som heter DiskName och låt det peka ut den disken som det gäller. Tex. \Device\Harddisk3 Titta I diskmanager för att se vilken enhet som mappat till vilken disk.

No comments: