Monday, August 13, 2007

Medianvärde

Satt och klurade på att få ut medianvärdet från en pris column. Lyckades inte men efter lite googlande så hittade jag en fungerande sqlsats skriven utav Anjuna Moon i idg-s forum. För mig verka det fungera.

SELECT AVG(C1) AS Expr1
FROM (SELECT MAX(Price) C1
FROM (SELECT TOP 50 PERCENT Price
FROM [object]where type = 'värde'
ORDER BY Price) T1
UNION ALL
SELECT MIN(Price) C1
FROM (SELECT TOP 50 PERCENT Price
FROM [object] where type = 'värde'
ORDER BY Price DESC) T1) T3

No comments: